Nyinkomna varor

Array ( [pk_varor] => 47738 [fk_kategorier_n3] => 145 [fk_kategorier_n4] => [id_huvudreg] => 43754 [artikel] => Poster Hållö Fyr [utpris] => 199 [info] => OBS Kan endast köpas via hemsidan. Poster Hållö Fyr är en otroligt vacker affisch tryckt på extra tjockt premiumpapper.Passar lika bra i det moderna hemmet som i sommarhuset eller i fiskeboden.Den perfekta presenten för alla som älskar fyrar och båtliv. Fyren på Hållö byggdes om och höjdes med en konformad järnkonstruktion år 1868, samtidigt som ljusstyrkan ökades tack vare installation av en linsapparat. Fyrplatsen avbemannades 1969. Ritning: G E Höjer 1867. Granskad av Gustaf von Heidenstam. Arbets-chef: C Fr Carlsson. Tryckt på obestruket premiumpapper.Format: 300 x 400 mm. [bild1] => 97f31bd303e200f0bdd7793f16ee4053-143754_1.jpg [bild2] => [bild3] => [bild4] => [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 1000 [typ] => 3 [audit_date] => 2019-09-11 13:46:23 [specsort] => )
artikel

Poster Hållö Fyr

Artikelnr: 47738

Beställningsvara

199 kr

Array ( [pk_varor] => 47737 [fk_kategorier_n3] => 145 [fk_kategorier_n4] => [id_huvudreg] => 43755 [artikel] => Poster Landsort Fyr [utpris] => 199 [info] => OBS Kan endast köpas via hemsidan. Poster Landsort Fyr är en otroligt vacker affisch tryckt på extra tjockt premiumpapper.Passar lika bra i det moderna hemmet som i sommarhuset eller i fiskeboden.Den perfekta presenten för alla som älskar fyrar och båtliv. Vid Landsort fyrades ända till 1840 i kolgryta på tornets tak – en så kallad öppen stenkolsfyr. Fyren löstes då in av staten från de tidigare privata ägarna, varefter fyrningen moderniserades. Tornet fick en lanternin som försågs med nio rovoljelampor och speglar för förstärkning av ljuset. 1870 höjdes tornet med påbyggnad av en järnkon. Fyren automatiserades 1963 och fyrpersonalen drogs in samma år. Uppmätningsritning: C J D Sandell 1845. Tryckt på obestruket premiumpapper.Format: 300 x 400 mm. [bild1] => 63ec683a9963426c6b8ec80135a6713b-143755_1.jpg [bild2] => [bild3] => [bild4] => [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 1000 [typ] => 3 [audit_date] => 2019-09-11 13:46:23 [specsort] => )
artikel

Poster Landsort Fyr

Artikelnr: 47737

Beställningsvara

199 kr

Array ( [pk_varor] => 47736 [fk_kategorier_n3] => 145 [fk_kategorier_n4] => [id_huvudreg] => 43756 [artikel] => Poster Måseskärs Fyr [utpris] => 199 [info] => OBS Kan endast köpas via hemsidan. Poster Måseskär Fyr är en otroligt vacker affisch tryckt på extra tjockt premiumpapper.Passar lika bra i det moderna hemmet som i sommarhuset eller i fiskeboden.Den perfekta presenten för alla som älskar fyrar och båtliv. Den första av de karaktäristiska Heidenstamfyrarna på västkusten var Måseskär utanför Käringön som byggdes 1865 “i fullkomlig överensstämmelse med denna ritning”. Fyren hade från början fast sken men fick 1887 en roterande linsapparat som gav ett blänkljus. Ritning: A O Alrutz. Granskad av Gustaf von Heidenstam. Tryckt på obestruket premiumpapper.Format: 300 x 400 mm. [bild1] => 1d06217004961d1ae8772467634a3e25-143756_1.jpg [bild2] => [bild3] => [bild4] => [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 1000 [typ] => 3 [audit_date] => 2019-09-11 13:46:23 [specsort] => )
artikel

Poster Måseskärs Fyr

Artikelnr: 47736

Beställningsvara

199 kr

Array ( [pk_varor] => 47735 [fk_kategorier_n3] => 145 [fk_kategorier_n4] => [id_huvudreg] => 43757 [artikel] => Poster Närsholmens Fyr [utpris] => 199 [info] => OBS Kan endast köpas via hemsidan. Poster Närsholmen Fyr är en otroligt vacker affisch tryckt på extra tjockt premiumpapper.Passar lika bra i det moderna hemmet som i sommarhuset eller i fiskeboden.Den perfekta presenten för alla som älskar fyrar och båtliv. För att underlätta navigationen för sjöfarten sydost om Gotland beslutade Kungl Maj:t 1871 att en fyrplats skulle anläggas på Närsholmen. Tornet var en järnkonstruktion, klädd med järnplåt. Det målades rött och försågs med tre vita horisontella band. Fyrplatsen var bemannad till 1961 då personalen drogs in. Ritning: G E Höjer och A T Gellerstedt 1871. Tryckt på obestruket premiumpapper.Format: 300 x 400 mm. [bild1] => 806a2daf55d63b6edc44e5ebfc137a81-143757_1.jpg [bild2] => [bild3] => [bild4] => [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 1000 [typ] => 3 [audit_date] => 2019-09-11 13:46:23 [specsort] => )
artikel

Poster Närsholmens Fyr

Artikelnr: 47735

Beställningsvara

199 kr

Array ( [pk_varor] => 47734 [fk_kategorier_n3] => 145 [fk_kategorier_n4] => [id_huvudreg] => 43758 [artikel] => Poster Pater Noster Fyr [utpris] => 199 [info] => OBS Kan endast köpas via hemsidan. Poster Pater Noster Fyr är en otroligt vacker affisch tryckt på extra tjockt premiumpapper.Passar lika bra i det moderna hemmet som i sommarhuset eller i fiskeboden.Den perfekta presenten för alla som älskar fyrar och båtliv. Först i och med genombrottet för Gustaf von Heidenstams sinnrika järnkonstruktioner på 1860-talet, kunde det eftersatta svenska fyrväsendet byggas ut på ett ekonomiskt och tidsmässigt godtagbart sätt. Fyren på Hamneskär i Pater Noster blev med sin höjd på drygt trettio meter den mest storslagna av “heidenstamarna”. Ritning: Gustaf von Heidenstam. Arbetschef Gustaf von Heidenstam. Tryckt på obestruket premiumpapper.Format: 300 x 400 mm. [bild1] => 60de1073591531b5b88ee9ac4338788f-143758_1.jpg [bild2] => [bild3] => [bild4] => [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 1000 [typ] => 3 [audit_date] => 2019-09-11 13:46:23 [specsort] => )
artikel

Poster Pater Noster Fyr

Artikelnr: 47734

Beställningsvara

199 kr

Array ( [pk_varor] => 47733 [fk_kategorier_n3] => 145 [fk_kategorier_n4] => [id_huvudreg] => 43759 [artikel] => Poster Skrivareklippans Fyr [utpris] => 199 [info] => OBS Kan endast köpas via hemsidan. Poster Skrivareklippan Fyr är en otroligt vacker affisch tryckt på extra tjockt premiumpapper.Passar lika bra i det moderna hemmet som i sommarhuset eller i fiskeboden.Den perfekta presenten för alla som älskar fyrar och båtliv. Efter flera framstötar från handels-sjöfarten byggdes år 1871 på Skrivareklippan utanför Varberg ett tiokantigt fyrtorn av järn med en svagt konisk bas. Tornet målades med röda och vita rutor för att dagtid lättare kunna skiljas från fyrtornet vid Tylö som hade en liknande form. Fyren på Skrivareklippan släcktes 1934 och monterades därefter ner. Ritning E Karlson. Arbetschef: C Fr Carlsson. Tryckt på obestruket premiumpapper.Format: 300 x 400 mm. [bild1] => a59afb6fe5efe30b95ddc53c3f05885d-143759_1.jpg [bild2] => [bild3] => [bild4] => [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 1000 [typ] => 3 [audit_date] => 2019-09-11 13:46:23 [specsort] => )
artikel

Poster Skrivareklippans Fyr

Artikelnr: 47733

Beställningsvara

199 kr

Array ( [pk_varor] => 47732 [fk_kategorier_n3] => 145 [fk_kategorier_n4] => [id_huvudreg] => 43760 [artikel] => Poster Söderarms Fyr [utpris] => 199 [info] => OBS Kan endast köpas via hemsidan. Poster Söderarm Fyr är en otroligt vacker affisch tryckt på extra tjockt premiumpapper.Passar lika bra i det moderna hemmet som i sommarhuset eller i fiskeboden.Den perfekta presenten för alla som älskar fyrar och båtliv. Behovet av en fyr på Söderarm vid Furusundsledens inlopp debatterades i Sveriges riksdag flera gånger under 1810- och 1820-talet. Ärendet kom så långt att Överintendentsämbetet beordrades att ta fram ett förslag till fyr. Frågan bordlades emellertid och förslaget kom aldrig till utförande. Detta blev sista gången som Överintendentsämbetet fick anledning att befatta sig med fyr- och båkfrågor. Ritning: A Almfeldt 1828. Tryckt på obestruket premiumpapper.Format: 300 x 400 mm. [bild1] => b8be58e1494d7c1094a15c020bad5604-143760_1.jpg [bild2] => [bild3] => [bild4] => [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 1000 [typ] => 3 [audit_date] => 2019-09-11 13:46:23 [specsort] => )
artikel

Poster Söderarms Fyr

Artikelnr: 47732

Beställningsvara

199 kr

Array ( [pk_varor] => 47731 [fk_kategorier_n3] => 145 [fk_kategorier_n4] => [id_huvudreg] => 43761 [artikel] => Poster Ursholmens Fyr [utpris] => 199 [info] => OBS Kan endast köpas via hemsidan. Poster Ursholmen Fyr är en otroligt vacker affisch tryckt på extra tjockt premiumpapper.Passar lika bra i det moderna hemmet som i sommarhuset eller i fiskeboden.Den perfekta presenten för alla som älskar fyrar och båtliv. Som ersättning för fyrarna på Nordkoster byggdes de två tornen på Ursholmen 1891. För första gången i Sverige användes betong genomgående för konstruktionen av fyrtorn. Den ena fyren släcktes för gott 1931, den andra automatiserades 1965 varefter fyrplatsen avbemanades. Ritning G E Höjer. Tryckt på obestruket premiumpapper.Format: 300 x 400 mm. [bild1] => 93f6a3fc8160e46443cabdd7d7623319-143761_1.jpg [bild2] => [bild3] => [bild4] => [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 1000 [typ] => 3 [audit_date] => 2019-09-11 13:46:22 [specsort] => )
artikel

Poster Ursholmens Fyr

Artikelnr: 47731

Beställningsvara

199 kr

Array ( [pk_varor] => 47730 [fk_kategorier_n3] => 145 [fk_kategorier_n4] => [id_huvudreg] => 43762 [artikel] => Poster Vinga Fyr [utpris] => 199 [info] => OBS Kan endast köpas via hemsidan. Poster Vinga Fyr är en otroligt vacker affisch tryckt på extra tjockt premiumpapper.Passar lika bra i det moderna hemmet som i sommarhuset eller i fiskeboden.Den perfekta presenten för alla som älskar fyrar och båtliv. Först 1841 tändes en fyr på Sveriges kanske mest kända fyrplats Vinga. Fyren blev den första i vårt land som fick en modern fransk linsapparat till förstärkning av ljuset. Originalritningen gjordes av kaptenen i Flottans mekaniska kår, Christer Wallenstrand. Uppmätsritning Gustaf von Heidenstam 1850. Tryckt på obestruket premiumpapper.Format: 300 x 400 mm. [bild1] => 5143d30f6197790c878f2ff41141819c-143762_1.jpg [bild2] => [bild3] => [bild4] => [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 1000 [typ] => 3 [audit_date] => 2019-09-11 13:46:22 [specsort] => )
artikel

Poster Vinga Fyr

Artikelnr: 47730

Beställningsvara

199 kr

Array ( [pk_varor] => 47729 [fk_kategorier_n3] => 145 [fk_kategorier_n4] => [id_huvudreg] => 43753 [artikel] => Poster Utklippan Fyr [utpris] => 199 [info] => OBS Kan endast köpas via hemsidan. Poster Utklippan Fyr är en otroligt vacker affisch tryckt på extra tjockt premiumpapper.Passar lika bra i det moderna hemmet som i sommarhuset eller i fiskeboden.Den perfekta presenten för alla som älskar fyrar och båtliv. Från 1860-talet och framåt fanns en strävan hos Lotsverket att fyrljuset hos kustfyrarna skulle befinna sig drygt trettio meter över vattenytan. Med de största fyrlinserna fick man då en lysvidd på cirka trettio kilometer. Det bestämdes därför att den förhållandevis lågt placerade fyren vid Utklippan skulle höjas, vilket åstadkoms genom att den ursprungliga lanterninen revs, och att man i dess ställe byggde en öppen pelarfyr, en så kallad heidenstamare. Ritning: A T Gellerstedt. Granskad av Gustaf von Heidenstam. Arbetschef: A T Gellerstedt. Tryckt på obestruket premiumpapper.Format: 300 x 400 mm.Som ersättning för fyrarna på Nordkoster byggdes de två tornen på Ursholmen 1891. För första gången i Sverige användes betong genomgående för konstruktionen av fyrtorn. Den ena fyren släcktes för gott 1931, den andra automatiserades 1965 varefter fyrplatsen avbemanades. Ritning G E Höjer. Tryckt på obestruket premiumpapper.Format: 300 x 400 mm. [bild1] => e4f8d40928ee1271e191f6d4b43baaf5-143753_1.jpg [bild2] => [bild3] => [bild4] => [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 1000 [typ] => 3 [audit_date] => 2019-09-11 13:03:56 [specsort] => )
artikel

Poster Utklippan Fyr

Artikelnr: 47729

Beställningsvara

199 kr

Array ( [pk_varor] => 47728 [fk_kategorier_n3] => 271 [fk_kategorier_n4] => 249 [id_huvudreg] => 35588 [artikel] => Pollare Bakelit [utpris] => 665 [info] => Pollare Bakelit - För mått vg se bilder [bild1] => 1185d59892384f6713d6c5317a6a39a7-135588_1.jpg [bild2] => b079d8fba219f1eb6ced44e05951f2e5-135588_2.jpg [bild3] => [bild4] => [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 400 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-09-11 12:08:12 [specsort] => )
artikel

Pollare Bakelit

Artikelnr: 47728

Kommissionsvara

665 kr

Array ( [pk_varor] => 47727 [fk_kategorier_n3] => 165 [fk_kategorier_n4] => [id_huvudreg] => 28580 [artikel] => Visselpipa / Båtsmanspipa i förnicklad mässing [utpris] => 218 [info] => Autentisk replika av en båtsmanspipa som tillverkades 1912 till rederi White Star Lines fartyg Titanic. [bild1] => edafdeae7cb53883374a6b8fc659f68b-128580_1.jpg [bild2] => 243036a50f785835901fd26f2ebd957f-128580_2.jpg [bild3] => [bild4] => [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 200 [typ] => 1 [audit_date] => 2019-09-11 11:09:07 [specsort] => )
artikel

Visselpipa / Båtsmanspipa i förnicklad...

Artikelnr: 47727

Lagervara

218 kr

Array ( [pk_varor] => 47725 [fk_kategorier_n3] => 160 [fk_kategorier_n4] => [id_huvudreg] => 24406 [artikel] => Timglas 5 min i Rosenträ [utpris] => 375 [info] => Vackert och gammaldags timglas i rosenträ & glas. Sanden rinner igenom på 5 minuter. Leveranstid ca 1 vecka. Höjd 15 cm och diameter ca 8 cm. - lager 9/9 - 3 st [bild1] => 51c3011e5888c424dd5aa64015bd481e-124406_1.jpg [bild2] => [bild3] => [bild4] => [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 1000 [typ] => 1 [audit_date] => 2019-09-10 11:39:03 [specsort] => 30 )
artikel

Timglas 5 min i Rosenträ

Artikelnr: 47725

Lagervara

375 kr

Array ( [pk_varor] => 47723 [fk_kategorier_n3] => 94 [fk_kategorier_n4] => 222 [id_huvudreg] => 21220 [artikel] => Propeller ALCO, 13 x 10, höger varv i brons [utpris] => 1500 [info] => Propeller ALCO, 13 tums höger, 3-bladig av brons. Stigning 10. För 25_mm_axel. Tjocklek 56 mm, utgångshål 22 mm ger konan på 1:10 [bild1] => f416a0334eaecac147bf2ccb8f421820-121220_1.jpg [bild2] => [bild3] => [bild4] => [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 5000 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-09-09 13:13:59 [specsort] => )
artikel

Propeller ALCO, 13 x 10, höger varv i b...

Artikelnr: 47723

Kommissionsvara

1500 kr

Array ( [pk_varor] => 47722 [fk_kategorier_n3] => 94 [fk_kategorier_n4] => 224 [id_huvudreg] => 32216 [artikel] => Propeller 16 tum brons [utpris] => 900 [info] => Propeller 16 tum brons - För mått se bilder [bild1] => 4d8d07064b279795542f36ea0404b6f3-132216_1.jpg [bild2] => cded7e92e5d64795df70d10a1f4a6dfb-132216_2.jpg [bild3] => [bild4] => [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 200 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-09-06 10:56:56 [specsort] => )
artikel

Propeller 16 tum brons

Artikelnr: 47722

Kommissionsvara

900 kr

Array ( [pk_varor] => 47719 [fk_kategorier_n3] => 249 [fk_kategorier_n4] => 205 [id_huvudreg] => 43748 [artikel] => Tre st vippströmbrytare [utpris] => 75 [info] => Ovanligt kraftiga strömbrytare [bild1] => a66278c725784f7884487b91ee5b58c8-143748_1.jpg [bild2] => 5b7d82e4c736efd67b227a87f3b25dbc-143748_2.jpg [bild3] => [bild4] => [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 500 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-08-23 14:07:38 [specsort] => )
artikel

Tre st vippströmbrytare

Artikelnr: 47719

Kommissionsvara

75 kr

Array ( [pk_varor] => 47718 [fk_kategorier_n3] => 50 [fk_kategorier_n4] => [id_huvudreg] => 43460 [artikel] => Svanhalsventil kromad mässing [utpris] => 985 [info] => Svanhalsventil kromad mässing [bild1] => b4e9cce8fcc537c6b870b28a368912d9-143460_1.jpg [bild2] => 6ce4636c14c62239cd1a25866c489c7a-143460_2.jpg [bild3] => ccf22f6999ba86f2ed853314294a8974-143460_3.jpg [bild4] => [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 1000 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-08-22 22:09:11 [specsort] => )
artikel

Svanhalsventil kromad mässing

Artikelnr: 47718

Kommissionsvara

985 kr

Array ( [pk_varor] => 47717 [fk_kategorier_n3] => 247 [fk_kategorier_n4] => 215 [id_huvudreg] => 43476 [artikel] => Neo-New Aqua Marin Lanterna [utpris] => 965 [info] => Tjäna 600 - oanvänd från gammalt lager [bild1] => b4bd8940499ed0d030af5cfe0dbbb8a9-143476_1.jpg [bild2] => 1ae992687bff3eab7faede1377973007-143476_2.jpg [bild3] => 28c6485f3b64ad414060246584e89ddf-143476_3.jpg [bild4] => [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 1000 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-08-22 22:09:10 [specsort] => )
artikel

Neo-New Aqua Marin Lanterna

Artikelnr: 47717

Kommissionsvara

965 kr

Array ( [pk_varor] => 47716 [fk_kategorier_n3] => 247 [fk_kategorier_n4] => 215 [id_huvudreg] => 43477 [artikel] => Neo-New Aqua Marin Lanterna [utpris] => 965 [info] => Tjäna 600 - oanvänd från gammalt lager [bild1] => 73018c397834582e690c3564e95144ed-143477_1.jpg [bild2] => 9cabd1592a23e9dd7ede451ef6ea02df-143477_2.jpg [bild3] => e640d7ea9ae7302fb1555af00781eb6e-143477_3.jpg [bild4] => [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 1000 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-08-22 22:09:10 [specsort] => )
artikel

Neo-New Aqua Marin Lanterna

Artikelnr: 47716

Kommissionsvara

965 kr

Array ( [pk_varor] => 47715 [fk_kategorier_n3] => 247 [fk_kategorier_n4] => 215 [id_huvudreg] => 43478 [artikel] => Neo-New Aqua Marin Lanterna [utpris] => 965 [info] => Tjäna 600 - oanvänd från gammalt lager [bild1] => 5297c6b330cb5c07d869cc7aaf39ff8e-143478_1.jpg [bild2] => 849b6344bffa2db98b4376bfa8a972a1-143478_2.jpg [bild3] => ac7a78cdfa862f9e9312d8cb87780d6f-143478_3.jpg [bild4] => [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 1000 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-08-22 22:09:09 [specsort] => )
artikel

Neo-New Aqua Marin Lanterna

Artikelnr: 47715

Kommissionsvara

965 kr

Array ( [pk_varor] => 47714 [fk_kategorier_n3] => 247 [fk_kategorier_n4] => 215 [id_huvudreg] => 43479 [artikel] => Neo-New Aqua Marin Lanterna [utpris] => 965 [info] => Tjäna 600 - oanvänd från gammalt lager [bild1] => f19f685a02e444d705bb789bd1501ee0-143479_1.jpg [bild2] => df352f75db3d53c7d2dc0a4a3561068a-143479_2.jpg [bild3] => 72be715f519b371a45cae5ff49aef57f-143479_3.jpg [bild4] => cddec30afd80f301e23c090ae29286e3-143479_4.jpg [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 1000 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-08-22 22:09:08 [specsort] => )
artikel

Neo-New Aqua Marin Lanterna

Artikelnr: 47714

Kommissionsvara

965 kr

Array ( [pk_varor] => 47713 [fk_kategorier_n3] => 247 [fk_kategorier_n4] => 215 [id_huvudreg] => 43480 [artikel] => Neo-New Aqua Marin Lanterna [utpris] => 965 [info] => Tjäna 600 - oanvänd från gammalt lager [bild1] => 867ec123c087895ce42b8c8990762b6e-143480_1.jpg [bild2] => b90fbe0bf585bd0c6b15564f1b7b885d-143480_2.jpg [bild3] => c01f764ade048cfe6b235c9a5c74f2cf-143480_3.jpg [bild4] => [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 1000 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-08-22 22:09:07 [specsort] => )
artikel

Neo-New Aqua Marin Lanterna

Artikelnr: 47713

Kommissionsvara

965 kr

Array ( [pk_varor] => 47712 [fk_kategorier_n3] => 247 [fk_kategorier_n4] => 215 [id_huvudreg] => 43481 [artikel] => Neo-New Aqua Marin Lanterna [utpris] => 965 [info] => Tjäna 600 - oanvänd från gammalt lager [bild1] => 9b31423f182bc139aff64b9d2189d9d9-143481_1.jpg [bild2] => 7faa035d7500220469b061b87c87b7f8-143481_2.jpg [bild3] => f55649cb78a453bdb28f899fe3ab3f67-143481_3.jpg [bild4] => [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 1000 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-08-22 22:09:06 [specsort] => )
artikel

Neo-New Aqua Marin Lanterna

Artikelnr: 47712

Kommissionsvara

965 kr

Array ( [pk_varor] => 47711 [fk_kategorier_n3] => 247 [fk_kategorier_n4] => 215 [id_huvudreg] => 43482 [artikel] => Neo-New Aqua Marin Lanterna [utpris] => 965 [info] => Tjäna 600 - oanvänd från gammalt lager [bild1] => a3dc9416fb7d2d4165d57e66bdefd0f8-143482_1.jpg [bild2] => 3bc700f8743f38aad4666927057094b9-143482_2.jpg [bild3] => 51f10c850869fa6e8616796c2d23028b-143482_3.jpg [bild4] => [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 1000 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-08-22 22:09:06 [specsort] => )
artikel

Neo-New Aqua Marin Lanterna

Artikelnr: 47711

Kommissionsvara

965 kr

Array ( [pk_varor] => 47710 [fk_kategorier_n3] => 247 [fk_kategorier_n4] => 215 [id_huvudreg] => 43483 [artikel] => Neo-New Aqua Marin Lanterna [utpris] => 965 [info] => Tjäna 600 - oanvänd från gammalt lager [bild1] => bcc99dadd6880c405a41e50a9b397f94-143483_1.jpg [bild2] => b7c355bcf6cd2f4916dfabf89d6eb5ee-143483_2.jpg [bild3] => f09357dbc8fe971a009860b751022183-143483_3.jpg [bild4] => [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 1000 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-08-22 22:09:05 [specsort] => )
artikel

Neo-New Aqua Marin Lanterna

Artikelnr: 47710

Kommissionsvara

965 kr

Array ( [pk_varor] => 47709 [fk_kategorier_n3] => 247 [fk_kategorier_n4] => 215 [id_huvudreg] => 43484 [artikel] => Neo-New Aqua Marin Lanterna [utpris] => 965 [info] => Tjäna 600 - oanvänd från gammalt lager [bild1] => dc267ae54e8f985535fb6176d819e00d-143484_1.jpg [bild2] => 47e31dc8a07c78fff4d921e417c6b47c-143484_2.jpg [bild3] => 0426a3b50e822756b33a39725dffb2d2-143484_3.jpg [bild4] => [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 1000 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-08-22 22:09:04 [specsort] => )
artikel

Neo-New Aqua Marin Lanterna

Artikelnr: 47709

Kommissionsvara

965 kr

Array ( [pk_varor] => 47707 [fk_kategorier_n3] => 10 [fk_kategorier_n4] => 152 [id_huvudreg] => 43582 [artikel] => Vägglampa fotogen mässing [utpris] => 1350 [info] => Vacker antik fotogenlampa med rakt rör [bild1] => 8a2eacf445500087e0252fedc0fffb16-143582_1.jpg [bild2] => 0eaf530df5d779b7fc87fcf72cbc68da-143582_2.jpg [bild3] => [bild4] => [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 1500 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-08-22 22:09:03 [specsort] => )
artikel

Vägglampa fotogen mässing

Artikelnr: 47707

Kommissionsvara

1350 kr

Array ( [pk_varor] => 47706 [fk_kategorier_n3] => 10 [fk_kategorier_n4] => 152 [id_huvudreg] => 43583 [artikel] => Marin lampa - gruvlykta [utpris] => 690 [info] => Denna lampa är mycket populär på båtar och i skärgårdsmiljö - ursprungligen en lampa framtagen för gruvor i england kring år 1900. [bild1] => b3e602ed8f3875ebe7d1f503b4045dd2-143583_1.jpg [bild2] => 41bc497af1d28c43c1eeba4724ce8d52-143583_2.jpg [bild3] => [bild4] => [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 2000 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-08-22 22:09:03 [specsort] => )
artikel

Marin lampa - gruvlykta

Artikelnr: 47706

Kommissionsvara

690 kr

Array ( [pk_varor] => 47705 [fk_kategorier_n3] => 18 [fk_kategorier_n4] => [id_huvudreg] => 43585 [artikel] => Bronsklocka [utpris] => 2450 [info] => Elegant träpiedestal med skeppsklocka i brons inklusive fockedrevsudd. [bild1] => a5b8008068a4e7e8cb33b9b996ef183c-143585_1.jpg [bild2] => 673859a0873ab5466c05a5e44e7bed3a-143585_2.jpg [bild3] => 54268d26352aff36749d8ede2fdddc6b-143585_3.jpg [bild4] => [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 5000 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-08-22 22:09:02 [specsort] => )
artikel

Bronsklocka

Artikelnr: 47705

Kommissionsvara

2450 kr

Array ( [pk_varor] => 47704 [fk_kategorier_n3] => 18 [fk_kategorier_n4] => [id_huvudreg] => 43586 [artikel] => Skeppsklocka mässing [utpris] => 450 [info] => Liten fin skeppsklocka med ovanlig fockedrevsudd på kläppen. Den har ett ovanligt borst längst ned. [bild1] => 389214cb11823409dab37cff27c9a9ff-143586_1.jpg [bild2] => ee2c842a63b989981837fb558f63f48f-143586_2.jpg [bild3] => [bild4] => [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 1500 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-08-22 22:09:02 [specsort] => )
artikel

Skeppsklocka mässing

Artikelnr: 47704

Kommissionsvara

450 kr

Array ( [pk_varor] => 47703 [fk_kategorier_n3] => 18 [fk_kategorier_n4] => [id_huvudreg] => 43588 [artikel] => Skeppsklocka mässing [utpris] => 835 [info] => Liten fin skeppsklocka med fockedrevsudd på kläppen [bild1] => c7c46a467fc3a7cdc3d2edc45f91f10e-143588_1.jpg [bild2] => 581d1117a6729113da7151cec89f0f70-143588_2.jpg [bild3] => 1bd747924827dfb623cd99916f588a75-143588_3.jpg [bild4] => [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 1500 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-08-22 22:09:01 [specsort] => )
artikel

Skeppsklocka mässing

Artikelnr: 47703

Kommissionsvara

835 kr

Array ( [pk_varor] => 47702 [fk_kategorier_n3] => 10 [fk_kategorier_n4] => 150 [id_huvudreg] => 43592 [artikel] => Skottlampa mässing [utpris] => 450 [info] => 230 voltsarmatur - bara att skruva upp och använda [bild1] => 1e9f5f79910f55c863f53b7faf87cf51-143592_1.jpg [bild2] => 544eade2a651301ba33b5f28a74f455c-143592_2.jpg [bild3] => 266adcf9ff5758e5e06570fd2a850408-143592_3.jpg [bild4] => [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 1500 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-08-22 22:09:01 [specsort] => )
artikel

Skottlampa mässing

Artikelnr: 47702

Kommissionsvara

450 kr

Array ( [pk_varor] => 47701 [fk_kategorier_n3] => 10 [fk_kategorier_n4] => 161 [id_huvudreg] => 43593 [artikel] => Ljusstake mässing [utpris] => 295 [info] => Ljusstake mässing - handljusstake av gammalt snitt [bild1] => 452cd76b611a490dc48272e28391266b-143593_1.jpg [bild2] => e705c9ad65f35d6f13cd2285d736a782-143593_2.jpg [bild3] => [bild4] => [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 800 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-08-22 22:09:00 [specsort] => )
artikel

Ljusstake mässing

Artikelnr: 47701

Kommissionsvara

295 kr

Array ( [pk_varor] => 47700 [fk_kategorier_n3] => 10 [fk_kategorier_n4] => 161 [id_huvudreg] => 43594 [artikel] => Ljusstake mässing [utpris] => 295 [info] => Ljusstake mässing - handljusstake av gammalt snitt [bild1] => 9c99d9975561f5c4c442d2d94ad5dcfb-143594_1.jpg [bild2] => 2d5314892217f3d7cf7d1540f7e69c03-143594_2.jpg [bild3] => [bild4] => [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 800 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-08-22 22:08:59 [specsort] => )
artikel

Ljusstake mässing

Artikelnr: 47700

Kommissionsvara

295 kr

Array ( [pk_varor] => 47699 [fk_kategorier_n3] => 10 [fk_kategorier_n4] => 161 [id_huvudreg] => 43595 [artikel] => Ljusstake mässing [utpris] => 295 [info] => Ljusstake mässing - handljusstake av gammalt snitt [bild1] => 039b8f30427a412e61a127ef2749d5dd-143595_1.jpg [bild2] => 11c42ea5626f00960c36a64ec497865e-143595_2.jpg [bild3] => [bild4] => [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 800 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-08-22 22:08:59 [specsort] => )
artikel

Ljusstake mässing

Artikelnr: 47699

Kommissionsvara

295 kr

Array ( [pk_varor] => 47698 [fk_kategorier_n3] => 10 [fk_kategorier_n4] => 161 [id_huvudreg] => 43596 [artikel] => Ljusstake mässing Mora [utpris] => 345 [info] => Ljusstake mässing Mora, Morells Gjuteri [bild1] => 649e11da899d55dd4f5d9e2e73dc4b68-143596_1.jpg [bild2] => 99dd54ff0ca49685bcdfd980b6756eba-143596_2.jpg [bild3] => [bild4] => [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 500 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-08-22 22:08:59 [specsort] => )
artikel

Ljusstake mässing Mora

Artikelnr: 47698

Kommissionsvara

345 kr

Array ( [pk_varor] => 47697 [fk_kategorier_n3] => 10 [fk_kategorier_n4] => 161 [id_huvudreg] => 43597 [artikel] => Ljusstake mässing Skultuna No 68 [utpris] => 395 [info] => Ljusstake mässing Skultuna No 68 [bild1] => 1ca07908b674b60fd7d242c9419571b0-143597_1.jpg [bild2] => 9344122b6032cef4b45cce3b2f9a7c05-143597_2.jpg [bild3] => [bild4] => [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 500 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-08-22 22:08:58 [specsort] => )
artikel

Ljusstake mässing Skultuna No 68

Artikelnr: 47697

Kommissionsvara

395 kr

Array ( [pk_varor] => 47696 [fk_kategorier_n3] => 10 [fk_kategorier_n4] => 161 [id_huvudreg] => 43598 [artikel] => Ljusstake mässing Skultuna No 68 [utpris] => 395 [info] => Ljusstake mässing Skultuna No 68 [bild1] => 6aef18dcc1b6f907ae2a71e274f5fbb7-143598_1.jpg [bild2] => c7deee5ab6fc48602e6f09f0ea45a75a-143598_2.jpg [bild3] => [bild4] => [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 500 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-08-22 22:08:58 [specsort] => )
artikel

Ljusstake mässing Skultuna No 68

Artikelnr: 47696

Kommissionsvara

395 kr

Array ( [pk_varor] => 47695 [fk_kategorier_n3] => 10 [fk_kategorier_n4] => 161 [id_huvudreg] => 43599 [artikel] => Ljusstake mässing [utpris] => 225 [info] => Ljusstake mässing - handljusstake av gammalt snitt [bild1] => b240252b0162b87973715f73cdcd5f19-143599_1.jpg [bild2] => dc41e05f2d217b149c279a7a36ab5597-143599_2.jpg [bild3] => [bild4] => [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 500 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-08-22 22:08:58 [specsort] => )
artikel

Ljusstake mässing

Artikelnr: 47695

Kommissionsvara

225 kr

Array ( [pk_varor] => 47692 [fk_kategorier_n3] => 16 [fk_kategorier_n4] => 173 [id_huvudreg] => 43613 [artikel] => Ovanlig fyr i trä [utpris] => 1450 [info] => Ca 50 cm hög handbyggd träfyr i mycket charmigt utförande [bild1] => b479ba021ba96c47cf995372c447a977-143613_1.jpg [bild2] => 3c5d6eac40fbbddd5a69c95ed1902eca-143613_2.jpg [bild3] => [bild4] => [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 4000 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-08-22 22:08:56 [specsort] => )
artikel

Ovanlig fyr i trä

Artikelnr: 47692

Kommissionsvara

1450 kr

Array ( [pk_varor] => 47691 [fk_kategorier_n3] => 18 [fk_kategorier_n4] => 226 [id_huvudreg] => 43614 [artikel] => Skeppsklocka med fockedrevsudd [utpris] => 2300 [info] => Elegant träpiedestal med skeppsklocka i mässing inklusive fockedrevsudd. [bild1] => 6357ead87fb0c6a32902f59f3049f1f4-143614_1.jpg [bild2] => d3d917aa15b0ece19a715b9f236c9f61-143614_2.jpg [bild3] => 97fc225180e8356188a768705443d003-143614_3.jpg [bild4] => [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 6000 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-08-22 22:08:55 [specsort] => )
artikel

Skeppsklocka med fockedrevsudd

Artikelnr: 47691

Kommissionsvara

2300 kr

Array ( [pk_varor] => 47690 [fk_kategorier_n3] => 225 [fk_kategorier_n4] => [id_huvudreg] => 43615 [artikel] => Skeppslanterna svart plåt [utpris] => 1100 [info] => Skeppslanterna med inbyggd armatur för lampa [bild1] => e900aa5708b721d184d38eb12395a662-143615_1.jpg [bild2] => 9cb98c01ebcd27ab9436c1ad7347f021-143615_2.jpg [bild3] => 11e6518440baa802174b23f41666226a-143615_3.jpg [bild4] => b4ea65d960b85531f90dd3c05413a840-143615_4.jpg [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 4000 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-08-22 22:08:55 [specsort] => )
artikel

Skeppslanterna svart plåt

Artikelnr: 47690

Kommissionsvara

1100 kr

Array ( [pk_varor] => 47689 [fk_kategorier_n3] => 225 [fk_kategorier_n4] => [id_huvudreg] => 43616 [artikel] => Skeppslanterna svart plåt [utpris] => 960 [info] => Skeppslanterna med inbyggd armatur för lampa [bild1] => e90b1684ddcf8d1293dc3303491fe79f-143616_1.jpg [bild2] => a9ee5c784753d0e630dce983db787e9c-143616_2.jpg [bild3] => 75daf6df00fa62ff3b2f9f85ff14116c-143616_3.jpg [bild4] => 950e7a003f27cb55b8b103069fe3081f-143616_4.jpg [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 4000 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-08-22 22:08:54 [specsort] => )
artikel

Skeppslanterna svart plåt

Artikelnr: 47689

Kommissionsvara

960 kr

Array ( [pk_varor] => 47688 [fk_kategorier_n3] => 225 [fk_kategorier_n4] => [id_huvudreg] => 43618 [artikel] => Skeppslanterna mässing [utpris] => 6200 [info] => Runtomlysande ankringslanterna i koppar [bild1] => 08df00f0836285c7da8662f6592bcb9b-143618_1.jpg [bild2] => 0a89c70b7506127c717b15d3f1f8befd-143618_2.jpg [bild3] => 7a5db737758d9dfa7fec9e1af18087ab-143618_3.jpg [bild4] => 9b4c4f2581c4901c73465e2991f06b1d-143618_4.jpg [bild5] => 733eb2e1fb179ec996d4d1eb441a5b88-143618_5.jpg [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 7000 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-08-22 22:08:53 [specsort] => )
artikel

Skeppslanterna mässing

Artikelnr: 47688

Kommissionsvara

6200 kr

Array ( [pk_varor] => 47687 [fk_kategorier_n3] => 225 [fk_kategorier_n4] => [id_huvudreg] => 43622 [artikel] => Skeppslanterna mässing [utpris] => 5200 [info] => Runtomlysande skeppslanterna med indragen elektrisk lampa [bild1] => 4da7dcb56298a3187478f2dfb5b2e5ff-143622_1.jpg [bild2] => d44cdae6e50bc4c8b7d200b21c1d91bf-143622_2.jpg [bild3] => 1456db230b78d56c22de844ae129a8e0-143622_3.jpg [bild4] => 9d0450d163505cf66413a57029fe7770-143622_4.jpg [bild5] => 3b10500da9aec72de1c089e1e0a58218-143622_5.jpg [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 7000 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-08-22 22:08:52 [specsort] => )
artikel

Skeppslanterna mässing

Artikelnr: 47687

Kommissionsvara

5200 kr

Array ( [pk_varor] => 47686 [fk_kategorier_n3] => 225 [fk_kategorier_n4] => [id_huvudreg] => 43623 [artikel] => Skeppslanterna mässing [utpris] => 4990 [info] => Skeppslanterna akter med indragen elektrisk lampa [bild1] => b88ec5f85e3af6b2da395112aa9623fc-143623_1.jpg [bild2] => 01e86202b2b02365a4cf6c26ef67dcbd-143623_2.jpg [bild3] => fb566ff166500f731c7a7166ad59bfad-143623_3.jpg [bild4] => c19bba32d4aac84955ef204ade7f23a2-143623_4.jpg [bild5] => 1bb284e9e1c29a8aefd0f1326b828242-143623_5.jpg [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 7000 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-08-22 22:08:51 [specsort] => )
artikel

Skeppslanterna mässing

Artikelnr: 47686

Kommissionsvara

4990 kr

Array ( [pk_varor] => 47685 [fk_kategorier_n3] => 225 [fk_kategorier_n4] => [id_huvudreg] => 43624 [artikel] => Skeppslanterna mässing [utpris] => 4990 [info] => Skeppslanterna akter med indragen elektrisk lampa [bild1] => d74926f06a21a78bb26c0477e7297199-143624_1.jpg [bild2] => 55613794942af1dfddb0c4723dad678e-143624_2.jpg [bild3] => 2735ea8b6de4a88f39900c52a0430806-143624_3.jpg [bild4] => [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 7000 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-08-22 22:08:50 [specsort] => )
artikel

Skeppslanterna mässing

Artikelnr: 47685

Kommissionsvara

4990 kr

Array ( [pk_varor] => 47684 [fk_kategorier_n3] => 225 [fk_kategorier_n4] => [id_huvudreg] => 43625 [artikel] => Skeppslanterna mässing [utpris] => 5200 [info] => Runtomlysande skeppslanterna med indragen elektrisk lampa [bild1] => 44da5ffd7aab3a33e826835798a0c7aa-143625_1.jpg [bild2] => 1e0a2478120b885483c890d2448bdf42-143625_2.jpg [bild3] => 1adf537bf6f035ffaba6452609c07edc-143625_3.jpg [bild4] => a2fa21577945dad03aa27ebecf5fd0ac-143625_4.jpg [bild5] => 724900d6b3cb5384e498b0188c28e9f0-143625_5.jpg [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 7000 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-08-22 22:08:50 [specsort] => )
artikel

Skeppslanterna mässing

Artikelnr: 47684

Kommissionsvara

5200 kr

Array ( [pk_varor] => 47683 [fk_kategorier_n3] => 16 [fk_kategorier_n4] => 174 [id_huvudreg] => 43626 [artikel] => Vagnslyktor ett par [utpris] => 1800 [info] => Mer än hundra år gamla vagnslyktor [bild1] => d3bd302c6eca2c3cec46c3faedb997f5-143626_1.jpg [bild2] => 5113b02b671011874af3e4c99ed3b11f-143626_2.jpg [bild3] => [bild4] => [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 4000 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-08-22 22:08:48 [specsort] => )
artikel

Vagnslyktor ett par

Artikelnr: 47683

Kommissionsvara

1800 kr

Array ( [pk_varor] => 47682 [fk_kategorier_n3] => 16 [fk_kategorier_n4] => 174 [id_huvudreg] => 43628 [artikel] => Vagnslyktor ett par [utpris] => 1600 [info] => Mer än hundra år gamla vagnslyktor med indragen armatur [bild1] => 4d3161f26f4b634888400343011b6b00-143628_1.jpg [bild2] => f3b3df32d6a31ff3fa6561058de644de-143628_2.jpg [bild3] => [bild4] => [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 4000 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-08-22 22:08:48 [specsort] => )
artikel

Vagnslyktor ett par

Artikelnr: 47682

Kommissionsvara

1600 kr

Array ( [pk_varor] => 47681 [fk_kategorier_n3] => 16 [fk_kategorier_n4] => 174 [id_huvudreg] => 43629 [artikel] => Vagnslykta i mässing - Antik [utpris] => 950 [info] => Mer än hundra år gammal vacker vagnslykta i mässing. [bild1] => 87e0b70c5b13dc58b242f303c6020e38-143629_1.jpg [bild2] => d64cc08cb4c6f01df2f7cc97db14db5c-143629_2.jpg [bild3] => c4d9febb513e29aca7645a5cfd423335-143629_3.jpg [bild4] => 02e6f8cb25bcc1dcc47149d5b05b1da2-143629_4.jpg [bild5] => f252ec582230875473f132a7330df815-143629_5.jpg [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 2000 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-08-22 22:08:47 [specsort] => )
artikel

Vagnslykta i mässing - Antik

Artikelnr: 47681

Kommissionsvara

950 kr

Array ( [pk_varor] => 47680 [fk_kategorier_n3] => 236 [fk_kategorier_n4] => [id_huvudreg] => 43630 [artikel] => Skeppsblock dubbelblock [utpris] => 1250 [info] => Fint restaurerat block i lackat askträ. [bild1] => 177bd3cc33c54c2dae43003566a728b9-143630_1.jpg [bild2] => 54d86c3699b11bfe0eaba7314cd8987a-143630_2.jpg [bild3] => 07457536bb3ec00c80b82bbd07471c30-143630_3.jpg [bild4] => 6b54178dad80df7410b17acdc9a1b602-143630_4.jpg [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 5000 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-08-22 22:08:46 [specsort] => )
artikel

Skeppsblock dubbelblock

Artikelnr: 47680

Kommissionsvara

1250 kr

Array ( [pk_varor] => 47679 [fk_kategorier_n3] => 16 [fk_kategorier_n4] => 174 [id_huvudreg] => 43631 [artikel] => Signallampa för tåg - Antik [utpris] => 1650 [info] => Härlig kuriositet från 1800 talet [bild1] => 6efa0a4d065e9195726f1dc90c6223ea-143631_1.jpg [bild2] => b25a5844793084bf7e4f4bcb3df07ad9-143631_2.jpg [bild3] => 5532304b5e0c002c0b3065e2971883c0-143631_3.jpg [bild4] => c3092b0fce0e587ca4f88c81898b44d0-143631_4.jpg [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 3000 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-08-22 22:08:45 [specsort] => )
artikel

Signallampa för tåg - Antik

Artikelnr: 47679

Kommissionsvara

1650 kr

Array ( [pk_varor] => 47678 [fk_kategorier_n3] => 233 [fk_kategorier_n4] => [id_huvudreg] => 43632 [artikel] => Salutkanon Gränsfors bruk [utpris] => 2750 [info] => Salutkanon i bra skick. Vikt ca 10 kilo [bild1] => c4d0fb33f48093c39120d46da87ff5f0-143632_1.jpg [bild2] => f2a48a886a6636e695e93fc509a1e37f-143632_2.jpg [bild3] => c70524ad52f4307dbe3bfe4d3109b6e0-143632_3.jpg [bild4] => [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 10000 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-08-22 22:08:44 [specsort] => )
artikel

Salutkanon Gränsfors bruk

Artikelnr: 47678

Kommissionsvara

2750 kr

Array ( [pk_varor] => 47677 [fk_kategorier_n3] => 236 [fk_kategorier_n4] => [id_huvudreg] => 43633 [artikel] => Skeppsblock enkelblock [utpris] => 1050 [info] => Fint restaurerat block i lackat askträ. [bild1] => 43380705aa85322b3cd0cc6fb08c1973-143633_1.jpg [bild2] => 0536b086826b8e287a8fe00631c2e37d-143633_2.jpg [bild3] => 18a61b2dce73ca46c8048790387cd9e7-143633_3.jpg [bild4] => [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 5000 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-08-22 22:08:44 [specsort] => )
artikel

Skeppsblock enkelblock

Artikelnr: 47677

Kommissionsvara

1050 kr

Array ( [pk_varor] => 47676 [fk_kategorier_n3] => 236 [fk_kategorier_n4] => [id_huvudreg] => 43634 [artikel] => Skeppsblock enkelblock [utpris] => 960 [info] => Fint restaurerat block i lackat askträ. [bild1] => 88fa20867e5417b8dd232a61aef5d690-143634_1.jpg [bild2] => d85d5e74738c1d60db6d9e27c6422057-143634_2.jpg [bild3] => ca88dd5b8da3fc2124338aacae7fc495-143634_3.jpg [bild4] => [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 4000 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-08-22 22:08:43 [specsort] => )
artikel

Skeppsblock enkelblock

Artikelnr: 47676

Kommissionsvara

960 kr

Array ( [pk_varor] => 47674 [fk_kategorier_n3] => 236 [fk_kategorier_n4] => [id_huvudreg] => 43636 [artikel] => Skeppsblock enkelblock [utpris] => 960 [info] => Fint restaurerat block i lackat askträ. [bild1] => d90cbbbccf43ce9c22f0368d7bb62f55-143636_1.jpg [bild2] => 03b9df580c1fd103db7a39f35bd871fd-143636_2.jpg [bild3] => 33f4e787463d10aee70206e14f1a7864-143636_3.jpg [bild4] => [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 6000 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-08-22 22:08:42 [specsort] => )
artikel

Skeppsblock enkelblock

Artikelnr: 47674

Kommissionsvara

960 kr

Array ( [pk_varor] => 47672 [fk_kategorier_n3] => 236 [fk_kategorier_n4] => [id_huvudreg] => 43638 [artikel] => Skeppsblock antikt [utpris] => 1050 [info] => Dubbelskivigt skeppsblock i mycket fint skick. Se det ovanliga järnbeslaget på ena sidan [bild1] => a6da84413e47bf1e23b4b694726b970a-143638_1.jpg [bild2] => 9e4b42f1906580e2f2a2301b69a882df-143638_2.jpg [bild3] => 6d55fb745b000240d22d878aef861101-143638_3.jpg [bild4] => [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 7000 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-08-22 22:08:41 [specsort] => )
artikel

Skeppsblock antikt

Artikelnr: 47672

Kommissionsvara

1050 kr

Array ( [pk_varor] => 47671 [fk_kategorier_n3] => 232 [fk_kategorier_n4] => [id_huvudreg] => 43639 [artikel] => Antikt nakterhus [utpris] => 9590 [info] => Detta antika nakterhus är i mycket bra skick. Innehåller en fullt fungerande kompass av märket W. Ludolf. [bild1] => 9aaa8609f5c26ffb5f6a0abd74a0b5ea-143639_1.jpg [bild2] => d86fb2959ceb2184b732852cd4145b19-143639_2.jpg [bild3] => c60a15cb195e3e5209e6e75f8985873a-143639_3.jpg [bild4] => 2892a0611bb8a237a117d0dc1aa7bd73-143639_4.jpg [bild5] => 26efe09eac4cec72aa9d9df40ccceee1-143639_5.jpg [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 30000 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-08-22 22:08:40 [specsort] => )
artikel

Antikt nakterhus

Artikelnr: 47671

Kommissionsvara

9590 kr

Array ( [pk_varor] => 47670 [fk_kategorier_n3] => 226 [fk_kategorier_n4] => [id_huvudreg] => 43640 [artikel] => Skeppsratt Toppskick [utpris] => 12990 [info] => Pietetsfullt renoverad Skeppsratt i ek med bronsring och bult [bild1] => 3dcbc8cde5cdf2d14092790011bc0843-143640_1.jpg [bild2] => 7464cc97a6e46ada7b8b52a4477d7548-143640_2.jpg [bild3] => 2835f0c67efdc216e18e722b9660e0b5-143640_3.jpg [bild4] => 41a808d3f468604fd9ec6b4c560ee7d9-143640_4.jpg [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 20000 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-08-22 22:08:40 [specsort] => )
artikel

Skeppsratt Toppskick

Artikelnr: 47670

Kommissionsvara

12990 kr

Array ( [pk_varor] => 47669 [fk_kategorier_n3] => 172 [fk_kategorier_n4] => 148 [id_huvudreg] => 43641 [artikel] => Äldre segelbåtsmodell [utpris] => 2650 [info] => Välgjord gammal segelbåtsmodell. Troligen 1940-1950 tal. Mycket detaljrik och noggrann riggning. [bild1] => f1396ef62a4018a9e9104eaf625b209f-143641_1.jpg [bild2] => 7e42feff18b839f4feed1c77e0bdf85f-143641_2.jpg [bild3] => 013e4ea90bd93829a073c03326703284-143641_3.jpg [bild4] => [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 10000 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-08-22 22:08:38 [specsort] => )
artikel

Äldre segelbåtsmodell

Artikelnr: 47669

Kommissionsvara

2650 kr

Array ( [pk_varor] => 47668 [fk_kategorier_n3] => 172 [fk_kategorier_n4] => 148 [id_huvudreg] => 43643 [artikel] => Segelbåt modell [utpris] => 790 [info] => Modell av äldre segelbåt som är utrustad med åror. Troligen från 1990-talet. [bild1] => 1e036f76e6916d18607e0a23918771ff-143643_1.jpg [bild2] => 0da17eb3f865932246505756474292f3-143643_2.jpg [bild3] => 97e98300631cd319bd19d3571f4ce3d9-143643_3.jpg [bild4] => [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 5000 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-08-22 22:08:37 [specsort] => )
artikel

Segelbåt modell

Artikelnr: 47668

Kommissionsvara

790 kr

Array ( [pk_varor] => 47667 [fk_kategorier_n3] => 172 [fk_kategorier_n4] => 148 [id_huvudreg] => 43644 [artikel] => Segelyacht modell [utpris] => 750 [info] => Segelbåtsmodell av segelyacht. Troligen från 1980 talet [bild1] => 2ee7caa75a9e9c5d33ac9092d2619ad6-143644_1.jpg [bild2] => 86a24071bfd316b55ef983ef33c41c6d-143644_2.jpg [bild3] => [bild4] => [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 5000 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-08-22 22:08:37 [specsort] => )
artikel

Segelyacht modell

Artikelnr: 47667

Kommissionsvara

750 kr

Array ( [pk_varor] => 47666 [fk_kategorier_n3] => 230 [fk_kategorier_n4] => [id_huvudreg] => 43645 [artikel] => Mässingsventil för dörr el vägg 40/30 cm [utpris] => 8950 [info] => Riktigt fin ventil för inbyggnad. Diametern kan ökas med ett par centimeter då mässingsplåten kan dras ut något. [bild1] => 3de922b5b5acf14c71ad8245e2ba3b01-143645_1.jpg [bild2] => b6fdf422c81d3b6a6f97b8707e6649c9-143645_2.jpg [bild3] => 6f620076c737d9b0e1b79624440f8b99-143645_3.jpg [bild4] => d1720c6713be768e399748f872315b82-143645_4.jpg [bild5] => fd28cd63c763fb85fa644d8bfbbea33a-143645_5.jpg [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 20000 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-08-22 22:08:36 [specsort] => )
artikel

Mässingsventil för dörr el vägg 40/3...

Artikelnr: 47666

Kommissionsvara

8950 kr

Array ( [pk_varor] => 47665 [fk_kategorier_n3] => 230 [fk_kategorier_n4] => [id_huvudreg] => 43646 [artikel] => Mässingsventil för dörr el vägg 40/30 cm [utpris] => 8950 [info] => Riktigt fin ventil för inbyggnad. Diametern kan ökas med ett par centimeter då mässingsplåten kan dras ut något. [bild1] => cbb9c4fc4031327f3294e439a6f3e682-143646_1.jpg [bild2] => c27112d02fce5e348826b208a0b40bae-143646_2.jpg [bild3] => 0a5edbb2169656eadcd561bc09e8528a-143646_3.jpg [bild4] => 1c97246a0209c818d910a9c75f205fde-143646_4.jpg [bild5] => d1b2ea1bd0a5d2d2d6582963feb0042d-143646_5.jpg [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 25000 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-08-22 22:08:35 [specsort] => )
artikel

Mässingsventil för dörr el vägg 40/3...

Artikelnr: 47665

Kommissionsvara

8950 kr

Array ( [pk_varor] => 47664 [fk_kategorier_n3] => 230 [fk_kategorier_n4] => [id_huvudreg] => 43647 [artikel] => Mässingsventil för dörr el vägg 40/30 cm [utpris] => 8950 [info] => Riktigt fin ventil för inbyggnad. Diametern kan ökas med ett par centimeter då mässingsplåten kan dras ut något. [bild1] => 33c1490e962c1c9b9d1f9b3ac149c402-143647_1.jpg [bild2] => 2cecc598b78c4f47e46fb98cbeaba28a-143647_2.jpg [bild3] => cfc659ba1ae5bbe01f8d31f94a381a68-143647_3.jpg [bild4] => a2f76a018082cd4fee1d976d42e7106b-143647_4.jpg [bild5] => 1fbc4360710337fef0b2d760b89de94e-143647_5.jpg [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 25000 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-08-22 22:08:33 [specsort] => )
artikel

Mässingsventil för dörr el vägg 40/3...

Artikelnr: 47664

Kommissionsvara

8950 kr

Array ( [pk_varor] => 47663 [fk_kategorier_n3] => 230 [fk_kategorier_n4] => [id_huvudreg] => 43648 [artikel] => Mässingsventil för dörr el vägg 40/30 cm [utpris] => 8950 [info] => Riktigt fin ventil för inbyggnad. Diametern kan ökas med ett par centimeter då mässingsplåten kan dras ut något. [bild1] => 12b7f1480ece48db2bb62ec33044254a-143648_1.jpg [bild2] => 087af7ebe72a00dae8554da6fa83a1e4-143648_2.jpg [bild3] => 1007d86b392f6818a7db0fb2a9ccf420-143648_3.jpg [bild4] => f83a068b971dde29100da309d1b7da97-143648_4.jpg [bild5] => 627dacf2b7d15aa53780d8ed2adb12cf-143648_5.jpg [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 25000 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-08-22 22:08:32 [specsort] => )
artikel

Mässingsventil för dörr el vägg 40/3...

Artikelnr: 47663

Kommissionsvara

8950 kr

Array ( [pk_varor] => 47662 [fk_kategorier_n3] => 230 [fk_kategorier_n4] => [id_huvudreg] => 43649 [artikel] => Fartygsventil mässing 37/53 cm [utpris] => 12990 [info] => Magnifik mässingsventil med stormlucka i absolut toppskick [bild1] => c2f964d8af69e1a29b4431680081c727-143649_1.jpg [bild2] => 3db56227c100c113a7bd92fba20ddb74-143649_2.jpg [bild3] => 8eb19a66fbd2ee0f7b8a9f928cab7f62-143649_3.jpg [bild4] => [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 35000 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-08-22 22:08:31 [specsort] => )
artikel

Fartygsventil mässing 37/53 cm

Artikelnr: 47662

Kommissionsvara

12990 kr

Array ( [pk_varor] => 47661 [fk_kategorier_n3] => 224 [fk_kategorier_n4] => [id_huvudreg] => 43650 [artikel] => Stockankare Antikt [utpris] => 5900 [info] => Mycket fint målat och väger ca 50 kilo. OBS finns INTE i butiken utan kan ses och hämtas i Nacka [bild1] => 6727b08d4689dd440adf3f84307800c0-143650_1.jpg [bild2] => 3d2804a6c3d64d3a6ae59741dc359f18-143650_2.jpg [bild3] => [bild4] => [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 60000 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-08-22 22:08:30 [specsort] => )
artikel

Stockankare Antikt

Artikelnr: 47661

Kommissionsvara

5900 kr

Array ( [pk_varor] => 47660 [fk_kategorier_n3] => 74 [fk_kategorier_n4] => [id_huvudreg] => 43656 [artikel] => Volvopentapanel [utpris] => 1950 [info] => Med Logg och tempmätare, samtliga VDO. Komplett förrutom nyckel. Neo-New Denna artikel är gammal men oanvänd. Kommer från en marinfirma från 1980 talet. [bild1] => 0778019868278b89d9a19ff33f7051bd-143656_1.jpg [bild2] => 962a35e64a7b49acddeea9ca6b4fbfa7-143656_2.jpg [bild3] => 704860d661001986e1ae0a990eab3ce6-143656_3.jpg [bild4] => [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 1000 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-08-22 22:08:30 [specsort] => )
artikel

Volvopentapanel

Artikelnr: 47660

Kommissionsvara

1950 kr

Array ( [pk_varor] => 47659 [fk_kategorier_n3] => 74 [fk_kategorier_n4] => [id_huvudreg] => 43657 [artikel] => Volvopentapanel [utpris] => 1950 [info] => Med Logg och tempmätare, samtliga VDO. Komplett förrutom nyckel. Neo-New Denna artikel är gammal men oanvänd. Kommer från en marinfirma från 1980 talet. [bild1] => 6a08d4c64d7c148e61497fb6631244d5-143657_1.jpg [bild2] => 13f772c90f6fc62dcea135ec6cb3a0ed-143657_2.jpg [bild3] => 4261a516ab1f4515bb32bd9b0cc23085-143657_3.jpg [bild4] => [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 1000 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-08-22 22:08:29 [specsort] => )
artikel

Volvopentapanel

Artikelnr: 47659

Kommissionsvara

1950 kr

Array ( [pk_varor] => 47658 [fk_kategorier_n3] => 74 [fk_kategorier_n4] => [id_huvudreg] => 43658 [artikel] => Volvopentapanel [utpris] => 2200 [info] => Med Tryck, Temp, Volt och Logg. Samtliga VDO. Komplett förrutom tändningslåset. Neo-New Denna artikel är gammal men oanvänd. Kommer från en marinfirma från 1980 talet. [bild1] => 99255a855444482639cb7ecb6931a003-143658_1.jpg [bild2] => d49a97fa0dc23728a29ffa40454f85ca-143658_2.jpg [bild3] => [bild4] => [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 1000 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-08-22 22:08:28 [specsort] => )
artikel

Volvopentapanel

Artikelnr: 47658

Kommissionsvara

2200 kr

Array ( [pk_varor] => 47657 [fk_kategorier_n3] => 234 [fk_kategorier_n4] => [id_huvudreg] => 43703 [artikel] => Fiskeflöte Nätflöte [utpris] => 745 [info] => Gammalt nätflöte i ny skrud av tjärad märling. [bild1] => ec2f1b5b016fb8602625f9b0beb1b716-143703_1.jpg [bild2] => 30d578525c6f567554faa74dd36759bc-143703_2.jpg [bild3] => fcde098bbdf5780b86fbfce4dbcec007-143703_3.jpg [bild4] => [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 2000 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-08-22 22:08:28 [specsort] => )
artikel

Fiskeflöte Nätflöte

Artikelnr: 47657

Kommissionsvara

745 kr

Array ( [pk_varor] => 47656 [fk_kategorier_n3] => 234 [fk_kategorier_n4] => [id_huvudreg] => 43704 [artikel] => Fiskeflöte Nätflöte [utpris] => 675 [info] => Gammalt nätflöte i ny skrud av tjärad märling. [bild1] => 84ddf2aec0401e0d0f6194b4b82c00ea-143704_1.jpg [bild2] => 8ffaff3a9ebebdbb7a98489abe2516bc-143704_2.jpg [bild3] => 41785ab126a5f8119e40e1daeca5e91d-143704_3.jpg [bild4] => [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 2000 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-08-22 22:08:27 [specsort] => )
artikel

Fiskeflöte Nätflöte

Artikelnr: 47656

Kommissionsvara

675 kr

Array ( [pk_varor] => 47655 [fk_kategorier_n3] => 233 [fk_kategorier_n4] => [id_huvudreg] => 43705 [artikel] => Piedestal för blommor från St Erik Göteborg [utpris] => 535 [info] => Borttagna från fartyget vid någon modernisering. Troligen från restaurangen. Utsökt arbete i silverpläterad mässing. Säljes per styck för 535 kr/styck. 4 st finns så om du önskar allihop så ring oss så får du dem till priset för tre. Vi har fått tag i dem på Styrsö utanför Göteborg. [bild1] => 3139af67528dc7ec2c154648ffff6ce3-143705_1.jpg [bild2] => b815dce2e7906508e7b69f535f6dcc31-143705_2.jpg [bild3] => aff27861b5af1c039cf4c9185f1c10bc-143705_3.jpg [bild4] => e72c96d4c9bc1099b7b7b26b3b371fc4-143705_4.jpg [bild5] => 1fa18e9a1b7318bbb03fc437472fdc51-143705_5.jpg [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 1000 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-08-22 22:08:26 [specsort] => )
artikel

Piedestal för blommor från St Erik Gö...

Artikelnr: 47655

Kommissionsvara

535 kr

Array ( [pk_varor] => 47654 [fk_kategorier_n3] => 233 [fk_kategorier_n4] => [id_huvudreg] => 43706 [artikel] => Piedestal för blommor från St Erik Göteborg [utpris] => 535 [info] => Borttagna från fartyget vid någon modernisering. Troligen från restaurangen. Utsökt arbete i silverpläterad mässing. Säljes per styck för 535 kr/styck. 4 st finns så om du önskar allihop så ring oss så får du dem till priset för tre. Vi har fått tag i dem på Styrsö utanför Göteborg. [bild1] => bd63dd5ced923d0d8c23ddfb0c0f4e6f-143706_1.jpg [bild2] => 64aa16570f41a0d3fbd79d8338c02a6a-143706_2.jpg [bild3] => c7655dfca0c8e50bb54398fee73f4ae2-143706_3.jpg [bild4] => 27c8cbbbfb5614072a7da9e860c9f55c-143706_4.jpg [bild5] => 431085445effba856f2c566735b5247d-143706_5.jpg [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 1000 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-08-22 22:08:25 [specsort] => )
artikel

Piedestal för blommor från St Erik Gö...

Artikelnr: 47654

Kommissionsvara

535 kr

Array ( [pk_varor] => 47653 [fk_kategorier_n3] => 233 [fk_kategorier_n4] => [id_huvudreg] => 43707 [artikel] => Piedestal för blommor från St Erik Göteborg [utpris] => 535 [info] => Borttagna från fartyget vid någon modernisering. Troligen från restaurangen. Utsökt arbete i silverpläterad mässing. Säljes per styck för 535 kr/styck. 4 st finns så om du önskar allihop så ring oss så får du dem till priset för tre. Vi har fått tag i dem på Styrsö utanför Göteborg. [bild1] => 20a792daa1e99a317254d203efb44f34-143707_1.jpg [bild2] => e21d34f682d1c53f3fc5428040b6208e-143707_2.jpg [bild3] => dcf26ca3a2d0d415a8222e1a7657a798-143707_3.jpg [bild4] => e88a3641c3c7d850d6d4d5ee4fa802c5-143707_4.jpg [bild5] => 217c94f5c19cd7f6b25f65c948f75eaf-143707_5.jpg [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 1000 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-08-22 22:08:24 [specsort] => )
artikel

Piedestal för blommor från St Erik Gö...

Artikelnr: 47653

Kommissionsvara

535 kr

Array ( [pk_varor] => 47652 [fk_kategorier_n3] => 233 [fk_kategorier_n4] => [id_huvudreg] => 43708 [artikel] => Piedestal för blommor från St Erik Göteborg [utpris] => 535 [info] => Borttagna från fartyget vid någon modernisering. Troligen från restaurangen. Utsökt arbete i silverpläterad mässing. Säljes per styck för 535 kr/styck. 4 st finns så om du önskar allihop så ring oss så får du dem till priset för tre. Vi har fått tag i dem på Styrsö utanför Göteborg. [bild1] => d18e6ffe3c729c02320db3e193d180f7-143708_1.jpg [bild2] => c4bbfdbe223e93bea04e754c8c1cf4bb-143708_2.jpg [bild3] => fdd3c13b69aaede30ef544ca0bf98678-143708_3.jpg [bild4] => a7642d22a1c89934462aec6c9dc3f0bc-143708_4.jpg [bild5] => 919d4d22f1818b6ab0b08685852f4b81-143708_5.jpg [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 1000 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-08-22 22:08:23 [specsort] => )
artikel

Piedestal för blommor från St Erik Gö...

Artikelnr: 47652

Kommissionsvara

535 kr

Array ( [pk_varor] => 47651 [fk_kategorier_n3] => 152 [fk_kategorier_n4] => 65 [id_huvudreg] => 43709 [artikel] => Bordsunderlägg med korkbotten [utpris] => 245 [info] => Bordsunderlägg med fina segelbåtar [bild1] => e0b39806a034b1fb509c37c7e49271d3-143709_1.jpg [bild2] => 9b3c99274252cc634cabad1d20346abf-143709_2.jpg [bild3] => [bild4] => [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 1500 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-08-22 22:08:22 [specsort] => )
artikel

Bordsunderlägg med korkbotten

Artikelnr: 47651

Kommissionsvara

245 kr

Array ( [pk_varor] => 47650 [fk_kategorier_n3] => 152 [fk_kategorier_n4] => 65 [id_huvudreg] => 43710 [artikel] => Bordsunderlägg med korkbotten [utpris] => 245 [info] => Bordsunderlägg med fina segelbåtar [bild1] => 942203628b1063af0ca025c615f0511b-143710_1.jpg [bild2] => 48a2b54b5388db381fd4828544de40bf-143710_2.jpg [bild3] => [bild4] => [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 1500 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-08-22 22:08:22 [specsort] => )
artikel

Bordsunderlägg med korkbotten

Artikelnr: 47650

Kommissionsvara

245 kr

Array ( [pk_varor] => 47649 [fk_kategorier_n3] => 16 [fk_kategorier_n4] => 173 [id_huvudreg] => 43711 [artikel] => Fyr med hemlig lucka [utpris] => 750 [info] => En riktigt fin fyr i trä som har lucka fram där man kan ha en flaska...saft kanske. En trevlig detalj för bardisken eller liknande. [bild1] => ae6e3a889856c0e2a5361383d03bf775-143711_1.jpg [bild2] => 5a6f09cf4842dc3cfec8e866ba221ff4-143711_2.jpg [bild3] => 88a1e570fb4abe7fd8307c6fcbdfe359-143711_3.jpg [bild4] => b717ac69851ca63be2eb4ba25279a6bf-143711_4.jpg [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 2000 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-08-22 22:08:21 [specsort] => )
artikel

Fyr med hemlig lucka

Artikelnr: 47649

Kommissionsvara

750 kr

Array ( [pk_varor] => 47648 [fk_kategorier_n3] => 16 [fk_kategorier_n4] => [id_huvudreg] => 43712 [artikel] => Ljusinsläpp - Prisma [utpris] => 1450 [info] => Mycket mycket ovanligt prisma som ger ett fantastiskt sken ombord. Ljuset bryts liksom upp som mönstret i glasbiten. [bild1] => 95e3499f2319a9f0602945e8a137f75d-143712_1.jpg [bild2] => dc1a4ec072fa51d977c8117ba5e6eb85-143712_2.jpg [bild3] => 3471edf44dda69e9fbc85474ef013b60-143712_3.jpg [bild4] => [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 3000 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-08-22 22:08:21 [specsort] => )
artikel

Ljusinsläpp - Prisma

Artikelnr: 47648

Kommissionsvara

1450 kr

Array ( [pk_varor] => 47646 [fk_kategorier_n3] => 16 [fk_kategorier_n4] => 173 [id_huvudreg] => 43715 [artikel] => Skottlampa på träpanel [utpris] => 750 [info] => Fin lampa för 220 volt som monterats på mahognypanel med en hampatamp omkring [bild1] => f46e39e921bfeadf56d2f397382b701f-143715_1.jpg [bild2] => 59d1b0039002a1d4b375761deac564ef-143715_2.jpg [bild3] => 82a24263e874c0bf9c3f220a62436697-143715_3.jpg [bild4] => [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 2500 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-08-22 22:08:19 [specsort] => )
artikel

Skottlampa på träpanel

Artikelnr: 47646

Kommissionsvara

750 kr

Array ( [pk_varor] => 47645 [fk_kategorier_n3] => 16 [fk_kategorier_n4] => 173 [id_huvudreg] => 43716 [artikel] => Trälampa med strömbrytare i ratten [utpris] => 1200 [info] => Mycket ovanlig och häftig lampa. Välsnidad och, trot eller ej, strömbrytare som går på och av när man vrider på ratten. [bild1] => b84d9288f8544786c067be62a275af68-143716_1.jpg [bild2] => e6c25f6d21edd75013eaf27abb260914-143716_2.jpg [bild3] => 834aa870fa856591fe5bdb9d4f880462-143716_3.jpg [bild4] => [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 3000 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-08-22 22:08:18 [specsort] => )
artikel

Trälampa med strömbrytare i ratten

Artikelnr: 47645

Kommissionsvara

1200 kr

Array ( [pk_varor] => 47644 [fk_kategorier_n3] => 16 [fk_kategorier_n4] => 173 [id_huvudreg] => 43717 [artikel] => Marin lampa 220 v från 1960-talet [utpris] => 375 [info] => Trevlig lampa med medelhavsprägel. [bild1] => 46355134ac34c2d41f3558945ae39bce-143717_1.jpg [bild2] => 6ae1fb8d008729cdeee1ffe834522673-143717_2.jpg [bild3] => [bild4] => [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 2000 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-08-22 22:08:17 [specsort] => )
artikel

Marin lampa 220 v från 1960-talet

Artikelnr: 47644

Kommissionsvara

375 kr

Array ( [pk_varor] => 47643 [fk_kategorier_n3] => 16 [fk_kategorier_n4] => 173 [id_huvudreg] => 43718 [artikel] => Belysning för kajutan - 12v [utpris] => 950 [info] => Ombyggd fotogenlampa med armatur för 12 volt med inbyggd strömbrytare [bild1] => 2be379db83abf13852ac660821068c90-143718_1.jpg [bild2] => 4f65207e7abc3e0fe3876f4c539d09df-143718_2.jpg [bild3] => b0eb44cdc20a635905fa480536d2a7c7-143718_3.jpg [bild4] => f39d0ed2afba6ab1edc7808caf2a529d-143718_4.jpg [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 3000 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-08-22 22:08:17 [specsort] => )
artikel

Belysning för kajutan - 12v

Artikelnr: 47643

Kommissionsvara

950 kr

Array ( [pk_varor] => 47642 [fk_kategorier_n3] => 16 [fk_kategorier_n4] => [id_huvudreg] => 43720 [artikel] => Carta Marina et descriptio [utpris] => 2300 [info] => Tryck från modern tid. Marin karta över norden från år 1523. Mått 95x123 cm. Mycket fin ram. Faschinerande hur nära verkligheten den är. Fin detalj i större rum. [bild1] => 43797df7068e4cad12befac299beb8a5-143720_1.jpg [bild2] => [bild3] => [bild4] => [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 9000 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-08-22 22:08:16 [specsort] => )
artikel

Carta Marina et descriptio

Artikelnr: 47642

Kommissionsvara

2300 kr

Array ( [pk_varor] => 47641 [fk_kategorier_n3] => 16 [fk_kategorier_n4] => [id_huvudreg] => 43721 [artikel] => Salongsbord [utpris] => 6750 [info] => Salongsbord för en fin kajuta ombord eller kanske troligare - ett vackert bord hemma eller på landet för marinälskare. Mått 68x117x52 cm. [bild1] => fffdb02520aafd2a87d680677b2a147e-143721_1.jpg [bild2] => c4a266a5d349b73b04017bc01cfe2619-143721_2.jpg [bild3] => a41fd88b279947f3d4138c3815944f07-143721_3.jpg [bild4] => 9318d86274488b9383736ba65344bd83-143721_4.jpg [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 10000 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-08-22 22:08:16 [specsort] => )
artikel

Salongsbord

Artikelnr: 47641

Kommissionsvara

6750 kr

Array ( [pk_varor] => 47640 [fk_kategorier_n3] => 45 [fk_kategorier_n4] => [id_huvudreg] => 43734 [artikel] => Handgjord durk i mahogny [utpris] => 900 [info] => Läcker som inredning eller till rätt båt, mått ca 110x60 cm [bild1] => 02cbca2bd2a11768970e04b9ab606e80-143734_1.jpg [bild2] => 36a18010ef7b44e7967d216ce3ada46c-143734_2.jpg [bild3] => [bild4] => [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 10000 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-08-22 22:08:14 [specsort] => )
artikel

Handgjord durk i mahogny

Artikelnr: 47640

Kommissionsvara

900 kr

Array ( [pk_varor] => 47639 [fk_kategorier_n3] => 45 [fk_kategorier_n4] => [id_huvudreg] => 43735 [artikel] => Handgjord durk i mahogny [utpris] => 500 [info] => Läcker som inredning eller till rätt båt, mått ca 60x60 cm [bild1] => 591bee92edd17ade9a0e95ea9c130320-143735_1.jpg [bild2] => 545d24455344215b35ea6b498013c379-143735_2.jpg [bild3] => [bild4] => [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 6000 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-08-22 22:08:14 [specsort] => )
artikel

Handgjord durk i mahogny

Artikelnr: 47639

Kommissionsvara

500 kr

Array ( [pk_varor] => 47635 [fk_kategorier_n3] => 10 [fk_kategorier_n4] => 152 [id_huvudreg] => 43617 [artikel] => Fotogenlampa med starkljus [utpris] => 700 [info] => Fotogenlampa med tryckpump för extra starkt ljus. [bild1] => 6627acf9f6ccb21f04e6ac9a415725e5-143617_1.jpg [bild2] => ed46095ed2a6b416ab7efe5b7433b287-143617_2.jpg [bild3] => 194bba60c5ea735a1a5b27647a92c962-143617_3.jpg [bild4] => [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 4000 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-08-22 22:03:31 [specsort] => )
artikel

Fotogenlampa med starkljus

Artikelnr: 47635

Kommissionsvara

700 kr

Array ( [pk_varor] => 47631 [fk_kategorier_n3] => 225 [fk_kategorier_n4] => [id_huvudreg] => 43621 [artikel] => Skeppslanternor - babord och styrbord [utpris] => 5450 [info] => Ett par genuina lanternor i målad galvad plåt. Ca 50 cm höga. Bra skick [bild1] => c927f262a3b5c9b59fec8d1f09b03757-143621_1.jpg [bild2] => e46cd81d8b40e7ed9d2bfe7f59bdd0ff-143621_2.jpg [bild3] => fe76c97cf8e8c2dc9d8286344c7d3bdd-143621_3.jpg [bild4] => [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 10000 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-08-22 22:03:26 [specsort] => )
artikel

Skeppslanternor - babord och styrbord

Artikelnr: 47631

Kommissionsvara

5450 kr

Array ( [pk_varor] => 47625 [fk_kategorier_n3] => 16 [fk_kategorier_n4] => 174 [id_huvudreg] => 43627 [artikel] => Vagnslyktor ett par [utpris] => 1300 [info] => Mer än hundra år gamla vagnslyktor med oljebrännare [bild1] => 367585edc6fa74bbf2a1912b46a6a395-143627_1.jpg [bild2] => 8facd89fd07775b306dc337a8fcfaaef-143627_2.jpg [bild3] => [bild4] => [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 4000 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-08-22 22:03:21 [specsort] => )
artikel

Vagnslyktor ett par

Artikelnr: 47625

Kommissionsvara

1300 kr

Array ( [pk_varor] => 47610 [fk_kategorier_n3] => 172 [fk_kategorier_n4] => 148 [id_huvudreg] => 43642 [artikel] => Segelbåt modell [utpris] => 790 [info] => Modell av äldre segelbåt som är utrustad med åror. Troligen från 1990-talet. [bild1] => fb713d6d3c13748e36485b005d6df724-143642_1.jpg [bild2] => 4c3f33bb1acb032350bf00bbcb21f53c-143642_2.jpg [bild3] => a28a462599d0f40072527ecbae7a3090-143642_3.jpg [bild4] => [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 5000 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-08-22 22:03:11 [specsort] => )
artikel

Segelbåt modell

Artikelnr: 47610

Kommissionsvara

790 kr

Array ( [pk_varor] => 47601 [fk_kategorier_n3] => 152 [fk_kategorier_n4] => 67 [id_huvudreg] => 43651 [artikel] => Pepparkvarn / Kryddkvarn Närs Fyr - Marianne Brohäll [utpris] => 499 [info] => Pepparkvarn / Kryddkvarn svarvad i björk målad i en tålig yta. Kvarnverket är i carbonstål med 20 års garanti. Höjd 24 cm Diameter 8 cm - En klassiker sedan årtionden av Marianne Brohäll, Fyrverket. [bild1] => 263f1a7db18aac0757df87481eb6edba-143651_1.jpg [bild2] => 640a07773b3f58da2afe3872c7bf4e05-143651_2.jpg [bild3] => [bild4] => [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 600 [typ] => 1 [audit_date] => 2019-08-22 22:03:02 [specsort] => )
artikel

Pepparkvarn / Kryddkvarn Närs Fyr - Mar...

Artikelnr: 47601

Lagervara

499 kr

Array ( [pk_varor] => 47600 [fk_kategorier_n3] => 152 [fk_kategorier_n4] => 67 [id_huvudreg] => 43652 [artikel] => Pepparkvarn / Kryddkvarn Storjungfrun - Marianne Brohäll [utpris] => 499 [info] => Pepparkvarn / Kryddkvarn svarvad i björk målad i en tålig yta. Kvarnverket är i carbonstål med 20 års garanti. Höjd 24 cm Diameter 8 cm - En klassiker sedan årtionden av Marianne Brohäll, Fyrverket. [bild1] => 632dff1546cb2b91ffa1e09fcc123232-143652_1.jpg [bild2] => cc6eebc4278847742ec47e5aac0f441e-143652_2.jpg [bild3] => [bild4] => [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 600 [typ] => 1 [audit_date] => 2019-08-22 22:03:02 [specsort] => )
artikel

Pepparkvarn / Kryddkvarn Storjungfrun - ...

Artikelnr: 47600

Lagervara

499 kr

Array ( [pk_varor] => 47599 [fk_kategorier_n3] => 251 [fk_kategorier_n4] => [id_huvudreg] => 43653 [artikel] => Selden block [utpris] => 350 [info] => Nytt oanvänt - tjäna ca 200 kr [bild1] => 59d757266594935c962ec5f882c5f6fc-143653_1.jpg [bild2] => 27f92d9326ad9a09cd18d10cec16bca3-143653_2.jpg [bild3] => [bild4] => [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 1000 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-08-22 22:03:02 [specsort] => )
artikel

Selden block

Artikelnr: 47599

Kommissionsvara

350 kr

Array ( [pk_varor] => 47598 [fk_kategorier_n3] => 168 [fk_kategorier_n4] => 235 [id_huvudreg] => 43654 [artikel] => Länspump Whale Supersub [utpris] => 320 [info] => Länspump Whale Supersub för 12 volt. Ny i förpackning [bild1] => 99d0dddcc6773e26977e3d77291cea01-143654_1.jpg [bild2] => 4fbe20c9cd57d9b41452ad33b24f1215-143654_2.jpg [bild3] => [bild4] => [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 1000 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-08-22 22:03:01 [specsort] => )
artikel

Länspump Whale Supersub

Artikelnr: 47598

Kommissionsvara

320 kr

Array ( [pk_varor] => 47597 [fk_kategorier_n3] => 168 [fk_kategorier_n4] => 235 [id_huvudreg] => 43655 [artikel] => Länspump Whale Supersub [utpris] => 320 [info] => Länspump Whale Supersub för 12 volt. Ny i förpackning [bild1] => 1a71d5fd83199cffed028db8ee1797ff-143655_1.jpg [bild2] => 929db66b5fa438b127d881c210db3525-143655_2.jpg [bild3] => [bild4] => [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 1000 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-08-22 22:03:00 [specsort] => )
artikel

Länspump Whale Supersub

Artikelnr: 47597

Kommissionsvara

320 kr

Array ( [pk_varor] => 47593 [fk_kategorier_n3] => 70 [fk_kategorier_n4] => [id_huvudreg] => 43659 [artikel] => Amperemätare VDO [utpris] => 620 [info] => Neo-New Denna artikel är gammal men oanvänd. Kommer från en marinfirma från 1980 talet. [bild1] => 8e2efedeb65a2ab0cd495e912f92cd46-143659_1.jpg [bild2] => 73b81e98240e07c82ee7cab2aa397f89-143659_2.jpg [bild3] => e760b4cf28c437ed8aff2f4711d9169d-143659_3.jpg [bild4] => [bild5] => [sald] => 0 [sald_plats] => 0 [vikt] => 450 [typ] => 2 [audit_date] => 2019-08-22 22:02:57 [specsort] => )
artikel

Amperemätare VDO

Artikelnr: 47593

Kommissionsvara

620 kr